آپ فالوور - up follower

آپ فالوور، بهترین گزینه برای پیشرفت سریع شما در اینستاگرام و تلگرام
آپ فالوور

آپ فالوور، بهترین گزینه برای پیشرفت سریع شما در اینستاگرام و تلگرام

چه چیزهایی را میتوانید در سایت آپ فالوور تجربه کنید

انواع خدمات اینستاگرام و انواع خدمات تلگرام را با انواع کیفیت ( از متوسط تا عالی ) و کمترین قیمت را در سایت آپ فالوور تجربه کنید

سوالاتی که قبل از خرید ممکن است برای شما پیش بیاید

چرا باید از خدمات سایت آپ فالوور استفاده کنیم؟

زیرا خدمات ما دارای انواع کیفیت و قیمت میباشد و شما میتوانید با توجه به سلیقه خودتان و همچنین با توجه به نیازتان از خدمات ما استفاده کنید

از کجا مطمئن باشم که دارم درست سفارشم را ثبت میکنم؟

در تمام سرویس‌ها توضیحاتی برای شما قرار داده شده و درصورتی که توضیحات ( که خیلی کوتاه هستند ) را قبل از سفارش بخوانید مشکلی پیش نمی‌آید

اگر سفارش دادم و خبری از سفارش نشد باید چکار کنم؟

گاهی ممکن است سفارش با اندکی تاخیر شروع شود ولی درصورتی که سفارش هیچ انجام نشد به پشتیبانی پیام دهید.

بعد از پیام دادن به پشتیبانی اگر بخواهید هزینه پرداخت شده را به طور کامل به شما برمیگردانیم یا مشکل را برطرف میکنیم

از طریق تلگرام یا واتساپ میتوانید با پشتیبانی در ارتباط باشید. لینک هر دو پایین صفحه قرار دارد

اگر هنوز برای خرید سوال دارم از چه کسی باید بپرسم؟

اگر هنوز سوالی دارید که جوابش را پیدا نکردید سوالتان را از پشتیبانی بپرسید تا به شما پاسخ دهد

از طریق تلگرام یا واتساپ میتوانید با پشتیبانی در ارتباط باشید. لینک هر دو پایین صفحه قرار دارد

5 - 2 K

ممبر کانال و گروه تلگرام ارزان NC1

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

25,500 تومان در هر هزار سفارش

17,000 تومان در هر هزار سفارش

2,000 / 5

10 - 3 K

ممبر کانال و گروه تلگرام ارزان NC9

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

30,000 تومان در هر هزار سفارش

20,000 تومان در هر هزار سفارش

3,000 / 10

1 K - 50 K

ممبر کانال و چنل تلگرام 🐎فقط ایران 

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

24,300 تومان در هر هزار سفارش

16,200 تومان در هر هزار سفارش

50,000 / 1,000

50 - 15 K

ممبر کانال و گروه تلگرام ارزان NC2

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

40,500 تومان در هر هزار سفارش

27,000 تومان در هر هزار سفارش

15,000 / 50

500 - 10 K

ممبر کانال و گروه تلگرام ارزان NC8

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

30,000 تومان در هر هزار سفارش

20,000 تومان در هر هزار سفارش

10,000 / 500

1 K - 20 K

ممبر کانال ایرانی😍

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

27,000 تومان در هر هزار سفارش

18,000 تومان در هر هزار سفارش

20,000 / 1,000

10 - 50 K

ممبر کانال و گروه تلگرام ارزان NC6

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

30,000 تومان در هر هزار سفارش

20,000 تومان در هر هزار سفارش

50,000 / 10

50 - 1 K

ممبر کانال تلگرام (آهسته)

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

30,000 تومان در هر هزار سفارش

20,000 تومان در هر هزار سفارش

1,000 / 50

10 - 50 K

ممبر تلگرام💙 NPS 💙 پر سرعت

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

30,000 تومان در هر هزار سفارش

20,000 تومان در هر هزار سفارش

50,000 / 10

500 - 600 K

ممبر آنی 🎏  گروه و کانال 

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

31,500 تومان در هر هزار سفارش

21,000 تومان در هر هزار سفارش

600,000 / 500

500 - 15 K

ممبر کانال و گروه تلگرام ارزان NC14

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

31,500 تومان در هر هزار سفارش

21,000 تومان در هر هزار سفارش

15,000 / 500

50 - 15 K

ممبر کانال و گروه تلگرام ارزان NC12

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

34,500 تومان در هر هزار سفارش

23,000 تومان در هر هزار سفارش

15,000 / 50

50 - 1 K

ممبر کانال و گروه تلگرام ارزان NC13

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

34,500 تومان در هر هزار سفارش

23,000 تومان در هر هزار سفارش

1,000 / 50

10 - 40 K

ممبر کانال و گروه تلگرام ارزان NC3

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

37,500 تومان در هر هزار سفارش

25,000 تومان در هر هزار سفارش

40,000 / 10

10 - 60 K

ممبر کانال و گروه تلگرام ارزان NC7

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

37,500 تومان در هر هزار سفارش

25,000 تومان در هر هزار سفارش

60,000 / 10

500 - 5 K

ممبر کانال ایرانی ارزان ( سفارش تکراری زده نمیشه )

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

38,700 تومان در هر هزار سفارش

25,800 تومان در هر هزار سفارش

5,000 / 500

500 - 1 K

ممبر ارزان کانال تلگرام

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

39,900 تومان در هر هزار سفارش

26,600 تومان در هر هزار سفارش

1,000 / 500

500 - 50 K

ممبر کانال و گروه تلگرام ارزان NC5

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

40,500 تومان در هر هزار سفارش

27,000 تومان در هر هزار سفارش

50,000 / 500

500 - 20 K

ممبر کانال و گروه تلگرام ارزان NC10

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

43,500 تومان در هر هزار سفارش

29,000 تومان در هر هزار سفارش

20,000 / 500

500 - 200 K

ممبر کانال و گروه تلگرام ارزان NC4

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

46,500 تومان در هر هزار سفارش

31,000 تومان در هر هزار سفارش

200,000 / 500

250 - 5 K

ممبر ارزان کانال پرایوت

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

48,000 تومان در هر هزار سفارش

32,000 تومان در هر هزار سفارش

5,000 / 250

100 - 30 K

ممبر تلگرام میکس💙 استارت خوب و سرعت 3 کا در ساعت

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

72,000 تومان در هر هزار سفارش

48,000 تومان در هر هزار سفارش

30,000 / 100

100 - 30 K

ممبر تلگرام میکس💙 کم ریزش

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

75,000 تومان در هر هزار سفارش

50,000 تومان در هر هزار سفارش

30,000 / 100

100 - 50 K

ممبر تلگرام میکس💙 کم ریزش 🔵 پر سرعت

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

72,000 تومان در هر هزار سفارش

48,000 تومان در هر هزار سفارش

50,000 / 100

500 - 70 K

ممبر بدون ریزش 😍کانال

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

87,000 تومان در هر هزار سفارش

58,000 تومان در هر هزار سفارش

70,000 / 500

500 - 70 K

ممبر آنی بدون ریزش

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

87,000 تومان در هر هزار سفارش

58,000 تومان در هر هزار سفارش

70,000 / 500

50 - 200 K

ممبر مناسب کانال و گروه های بزرگ تلگرام💙 با کیفیت 💙 پر سرعت

ممبر کانال و گروه تلگرام 💙سرور اول

90,000 تومان در هر هزار سفارش

60,000 تومان در هر هزار سفارش

200,000 / 50